Reklamálási útmutató.

1. Ha a vevő azt feltételezi, hogy a megvett eledel nem felel meg a megkivantaknak, vagy egyéb tartalmazott kitételeknek az általános elkötelezettségek szerint  a jogi  előirásokban foglaltaknak megfelelően, vagy  nem fedi az eladó által deklarált értékeket, esetleg az etetésnél észrevesz olyan gondokat, ami az állat egészségének romlásához, esetlegesen pusztulásához vezet, ( továbbiakban csak  “reklamált eledel  ” ), azonnal, késedelem nélkül, köteles értesiteni az eledel beszállitóját és közös mintavételt eszközölni .  

Egészségügyi gondok, az állatok pusztulása  esetén , szintén értesiti a megfelelő állatorvosi hivatalt, amely megitéli  a lehetséges problémák előidézőjét az alkalmazott eledellel kapcsoltaban. 

2. A reklamált eledellel kapcsolatos információkat, bejelentést meg lehet tenni telefonon vagy elektronikusan, egy következő irásos bejelentéssel, visszajelzéssel levélen vagy faxon. Az elektronikus bejelentés akkor elégséges, ha a bejelentőnek hitelesitett elektronikus aláirása van.

3. Az eledel beszállitója, aki az 1-es pont szerint fel lett szólitva a közös mintavételre, a lehetőségek szerint leghamarabb személyesen vesz részt a  reklamált áru, helyzet további megoldásában a helyszinen, ahol ez az áru raktározva van .

4. Ha az értesitett állatorvos megállapitja, hogy magas a gyanúja annak, hogy a reklamált eledeltől eredhet a fertőzés,  a vevő azonnal leállitja  a további felhasználást és  hivatalos úton kéri a termék cseréjét.

5. A beszállitó, azonnali hatállyal,kicseréli, és visszaveszi a reklamált eledelt, vagy bebiztositja biztonságos raktározását, addig az ideig, amig nincs döntés a reklamált eledelről .

6. Ha az eledel beszállitójának kétségei vannak  a reklamáció hitelességéről a  vevő részéről , közös mintát vesznek e raklamált áruból.

7. A mintavételnél a reklamált eledelből, hasonlóan járnak el, mint a hivatalos mintavételnél .

8. Ha valami objektiv oknál fogva, nem lehet betartani a hivatalos mintavétel paramétereit, az eledel beszállitója a konkrét helyzethez szabható mintavételt eszközöl  a reklamált eledelből a vevővel megegyezésben.  

9. Ha a beszállitó a vevővel egyeztetve folyamatos, preventiv,  mintavételt végez a szállitott eledelekből a hivatali előirások szerint, ezeket a mintákat, reklamációs mintáknak lehet tekinteni, ha az előirtak szerint vannak, raktározva, lepecsételve és  megjelölve. Ezeket  a mintákat az eledel  alkalmazási ideje lejártáig kell tárolni, de legkevesebb 15 napig az eledel utolsó alkalmazása után . 

10. A megjelölt, beszállitó és a vevőtől lepecsételet reklamált eledelt, a mintavételi bizonylatokkal egyetemben  a beszállitó, vagy esetleg a vevő egy közösen megyegyezett laboratóriumba küldi, ameyl hivatalosan elismert módszereket használ  az eledel  analitikus vizsgálatára. Ha nincs más egyezség akkor a mintákat a Központi mezőgazdaségi vizsgálóirodába küldik.  

11.Ha a vevő és a beszállitó nem egyeznek meg a reklamált eledellel kapcsolatos felvetések megoldásában, a beszállitó 3 napon belül helyi bizottságot hiv össze ahová meghivhatja a helyi kompetens vizsgálati iroda, állatorvosi szakág képviselőit, és más élelmezési szakembereket az adott kisállatkategóriára tekintve… 

12.Ha a beszállitó az 1-es pont szerint nem reagál a vevő felhivására és nem teljesiti a 3, 5, 6 és 11, pontokban foglaltakat, automatikusan elismeri teljes mértékben a reklamáció jogosságát, és kötelezi magát a reklmált dolgok elháritásásra, vagy teljes értékű cseréjére… esetlegesen a vevő összes jogosan keletkezett kárának jóváirására. 

13.A vevő jogouslt azon kára megtéritésére is amelyet az állatok éheztetése jelentett a  megkésett pót eledel kézbesitése okán, ha a reklamált eledellel való etetést meg kellett szakitani. 

14.Ha a laboratóriumi, biológiai viszgálatok kimutatják  a reklamált eledel hiányosságait,  a további felhasználásáról a vizsgálati hivatal dönt a követekző törvény alapján :  § 11 törvény sz. 271/2005 Tsz.

15.A reklamált eledel hiányosságai, felhasználási módja  és az esetleges károk jogossága vitatható, ha a vevő nem teljesiti a következő feltételeket:

a. nem teljesiti az 1-es pont szerinti jelentési kötelezettségét 

b. a reklamációt csak a teljes reklamált eledel  megetetése után jelenti be,

c.  a reklamációt csak akkor akarja igényelni, ha már nem lehet bizonyitékot szerezni a az eledel hiányosságairól,

d. az eledelt más tipusú, kategóriájú állatokkal eteti meg,

 e. ha informálva volt az eledel hiányosságairól, és  bizonyithatóan a saját beleegyezésével  kapott az áruból.

16.Különleges esetkeben a vevő az eledelben előforduló  hiányosságok bizonyitására felhasználhatja azokat a kontroll eredményeket, amelyek hivatli úton történt mintavétel után keletkeztek, vagy egyenesen az eladónál, ha: 

a. a kontrola általa olyan elégtelenségek lettek felfedezve, amelyek az eledel  minőségének rovására mennek, vagy az állatok elhullásához vezetnek, 

b. a reklamált eledel származása egyértelműen megyegyezik a kontrollált eledel származásával,

c. a reklamált eledelből nem lehet mintát venni.

 17. Azt a reklamált eledelt, amit a laboratóriumi, biológiai tesztek alapján csak átdolgozás után lehet újból etetésre felhasználni, a beszállitó köteles a saját költségére visszavonni a forgalomból, átdolgozni és az újbóli eladás előtt laboratóriumilag bevizsgáltatni. 

18. A beszállitó saját költségére köteles elszállitani azt a reklamált eledelt, amely a laboratóriumi , biológiai vizsgák alapján nem lehet felhazsnálni. Ezeknek megsemmisitéséről  is gondoskodnia kell. 

19. Azokat a költségeket, amleyek a beszállitó,- vevő közötti esetleges nézeteltéresek során keletkeztek , szintén a a hivatali bevizsgálás költségeit az a fél állja, amelynek igaza a vita során nem lett bebizonyitva.

Updating…
  • Nincsenek termékek a kosárban.